Hakukoneoptimointia yrityksille – mitä se on?

Hakukoneoptimointia yrityksille – mitä se on?

Hakukoneoptimointi eli SEO

Aloitetaanpa siitä mitä on hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimointi tunnetaan lyhyemmin myös nimellä SEO (search engine optimization). SEO tarkoittaa verkkosivuston hakusanasijoituksiin liittyvää parantelua eli sillä pyritään nostamaan sivustoa tietyillä termeillä hakukoneiden orgaanisissa tuloksissa.

Hakukoneoptimointi voi siis nostaa yksittäisen nettisivun sijoitusta hakukoneiden, kuten etenkin Googlen, hakutulosten hakemistossa. Optimointia aloitettaessa täytyy olla tiedossa sivustolle tärkeimmät hakusanat ja -lausekkeet. On hyvä luoda jonkinlaiset tavoitteet sivustolle. Tämä helpottaa optimoijan työtä kun hän aloittaa SEOn tekemisen kohdesivustolla.

Hyvä hakukoneoptimointi parantaa nettisivujen sijoituksia tehokkaasti ja tuottaa sitä kautta maksutonta mutta relevanttia liikennettä sivustolle. Optimoitavat hakusanat ovat yrityksen toiminnan kannalta erittäin oleellisia ja paljon haettuja. Näin sivustolle saadaan oikeat kävijät. On hyvä myös tunnistaa hakutermeistä ne, jotka tuovat selkeästi eniten maksavia asiakkaita. Konkreettiset, tarpeeseen vastaavat hakutulokset tuovat parhaiten kauppaa. On hyvä myös pohtia ns. long tail -termejä eli pitkän hännän hakusanoja ja -lausekkeita. Kyseessä siis vähemmän haetut mutta toiminnan kannalta tärkeät hakulausekkeet, joiden kautta on helppo kasvattaa maksavien asiakkaiden löytämistä sivuille.

Hakukoneoptimointi pyrkii nostamaan sivuston sijoituksia luonnollisissa hakutuloksissa ja lisäämään tätä kautta sivuston orgaanista eli maksutonta kävijämäärää. Konversio-optimointi taas pyrkii parantamaan sivuston myynnillistä suoritusta. Konversiolla tarkoitetaan sitä, miten sivusto onnistuu tavoitteissaan, oli se sitten tuotteiden myyminen tai liidien kerääminen. Konversio-optimointia ei pidä siis sekoittaa hakukoneoptimointiin, vaikka molempia asioita SEO-palvelut useimmiten pystyvät tarjoamaan. Hakukoneoptimointi ei välttämättä itsessään vielä lisää kauppaa merkittävästi, mikäli konversiopuoli ei ole nettisivuilla kunnossa.

Hakukoneoptimointi ja sen hinta

Miten hakukoneoptimoinnin hinta sitten määräytyy? Hinta on yleensä kiinni hakukoneoptimoinnin tasossa eli siinä, kuinka paljon SEO-toimenpiteitä täytyy asiakkaalle tarjota. Optimoinnin hinta määräytyy yleensä siis räätälöidysti asiakkaan tarpeen mukaan. Asiat jotka vaikuttavat hintaan ovat vallitseva kilpailutilanne, toimenpiteiden ja hakusanojen määrä. Hyvät hakusanasijoitukset vaativat yleensä niin teknistä parantelua, kuin myös optimoitua sisältöä. Sisällöntuotanto maksaa siis varmasti extraa, mikäli sitä ei asiakkaalta omasta takaa löydy.

Miten hakukoneoptimointi sitten oikein toimii?

Hakukoneoptimointia voi tehdä monella tapaa ja se koostuu kahdesta merkittävästä osasta. Optimoinnista löytyy eri koulukunnat:

White hat eli valkohattuoptimointi pyrkii hakubottien lisäksi palvelemaan ihmistä, ja oikeastaan juuri enemmän palvelemaan itse lukijaa. White hat -optimoija tekee kaiken sääntöjen mukaan eikä halua rikkoa Googlen laatulinjauksia. Linjauksia rikkomalla voi pärjätä mutta siinä piilee omat riskinsä. Siitä voi jäädä kiinni. Valkohattuteknikko optimoi sisällöllä ja laittaa sivuston teknisesti kuntoon.

Black hat eli mustahattuoptimointi on sitten white hatin vastakohta. Black hat ottaa riskejä eli saa kyllä tuloksia aikaiseksi mutta riski kiinni jäämisestä voi olla korkea. Mustahattu keskittyy enimmäkseen sivuston ulkopuoliseen linkittämiseen ja silloin ollaan vaarallisilla vesillä. Linkittämiseen on omat sääntönsä ja niitä rikkomalla voi saada Googlelta sanktioita – niitä rikkomalla saa toki myös tuloksia, eihän mustahattuja muutoin olisi olemassa.
Grey hat eli harmaahattuoptimointi on kahden edellä mainitun välimuoto. Grey hat pyrkii tekemään molempien tekniikoiden kautta hakukoneoptimointia. Hän laittaa sisällöt ja teknisen puolen kuntoon sekä yrittää linkittää sivustoa niin, että Googlen laatumääräyksiä noudatetaan ja linkit ovat mahdollisimman luonnollisia.
Hakukoneoptimointi koostuu kahdesta eri palasesta:

Off page -optimointi

Off pagessa hakukoneoptimointi keskittyy nimensä mukaisesti sivuston ulkoisten tekijöiden parantamiseen. Tärkeimmät off page SEO:n osat ovat sivuston nopeus ja ulkoiset linkitykset. Sivuston latausajat ja viittaukset muualta internetistä määrittävät aika paljon Googlelle. Molemmat asiat parantavat merkittävästi sivuston laatupisteitä.

On page -optimointi

On pagessa hakukoneoptimointi keskittyy (taas kerran) nimensä mukaisesti sivustolla tapahtuviin asioihin eli sisältöön tai tekniseen suorituskykyyn. Tämä puoli on siis helposti itse parannettavissa, mikäli tietää mitä tekee. Tietämys perustuu kuitenkin hakukoneoptimoinnin tuntemiseen. Nettimarkkinoinnin kentältä löytyy valitettavan paljon toimijoita, jotka luulevat tietävänsä mitä hakukoneoptimointi on. On page SEO parantaa sivustoa käytettävyydeltään sekä teknisesti. Valitettavan harvoin nämä asiat otetaan huomioon vasta kun sivusto on ollut jo pitkään julki. Varsinkin teknisten seikkojen huomioiminen heti alusta asti helpottaisi optimointiurakkaa.

On page -hakukoneoptimointi parantaa varmasti myös konversiota, vaikka kyse ei varsinaisesti olekaan konversio-optimoinnista. On pagessa kuitenkin tehdään konversiota automaattisesti parantavia toimenpiteitä, ainakin silloin jos asiat tehdään oikein. Täytetään mm. metatiedot eli hakutuloksissa näkyvät otsikko ja kuvaukset sekä tehdään käyttäjän hakuun paremmin vastaavaa sisältöä. Nämä auttavat konversiota silloin kun ne on kunnolla tehty.

Sivustolla tapahtuvat hakukoneoptimoinnin toimenpiteet ovat:

Tekninen hakukoneoptimointi

Tekninen hakukoneoptimointi kertoo hakuboteille erilaisin teknisin tavoin, mistä kohdesivussa on kyse. Tekninen optimointi laittaa laatumääräysten mukaisesti asiat kuntoon: tärkeimmät hakusanat saadaan luonnollisesti metatietoihin, urliin ja sisältöön kuvien merkeissä.

Hakukoneystävällinen tekstisisältö

Siinä on vissi ero, onko tekstisisältö hakukoneystävällistä vai hakukoneoptimoitua. Molemmat ovat parempia kuin teksti, jossa ei ole yhtään otettu tärkeitä hakutermejä huomioon. Sisältö on kuningas ja sitä kautta sivuston täytyy vastata huutoon. Tässä tapauksessa siis hakuun! Mikäli haluat menestyä hakusijoituksissa, täytyy sisällön olla kattavaa ja aiheeseen liittyvää. Hakukoneiden kannalta on olemassa tietyt lainalaisuudet tekstisisällön suhteen. Lainalaisuuksiin kuuluvat seikat kuten:

  • Hakutermien esiintyminen riittävän mutta ei liian usein ja oikeissa paikoissa
  • Tekstin pituus ja relevanssi
  • Sisäinen linkitys sivustolla eteenpäin

Näistä lainalaisuuksista koostuu hakukoneoptimoitu sisältö. Sisältö kannattaa tehdä vallitsevan kilpailutilanteen mukaan. Jos tarvitset optimoituun sisältöön tai yleisesti hakukoneoptimointiin apua, ota yhteyttä allekirjoittaneeseen. Minulta löytyy vuosien kokemus SEO-tekemisestä, joten osaan auttaa. Hakukoneoptimointi on monien asioiden summa – siihen kannattaa palkata alan asiantuntija apuun.

Lue myös mitä tarkoittaa YouTube-optimointi.

Johannes Lindblom
Johannes Lindblom
Kasvuhakkeroija ja tuotekehittäjä, erikoisosaamisenaan hakukoneoptimointi ja keynote-esiintyminen. Markkinoinnin sekä tuotteistamisen moniosaaja joka elää ja hengittää sisältöjen, käyttökokemuksen ja palvelumuotoilun kautta. Vapaa-ajalla teen spiikkausta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *